> Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej w związku z przebudową drogi Glinik - Skórówka w km 0+000,0 - 0+285,00 w miejscowości Glinik"
2018-03-30 13:23:49
  ...więcej

Wypis i wyrys z MPZG ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2013-10-09 14:41:48
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 12, tel. (17) 2214819 wew. 44, Kierownik Ref. Rolnictwa - Łukasz DziokSPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony Polega na wydan  ...więcej

Decyzja o warunkach zabudowy lub (o lokalizacji inwestycji) celu publicznego
2013-10-09 14:40:06
MIEJSCE ZALATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 12, tel. (17) 2214819 wew. 44, Kierownik Ref Rolnictwa- Łukasz DziokSPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony. Polega na:  &n  ...więcej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
2013-10-09 14:36:34
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrz.II piętro pok. nr 12. tel. (017) 2214819 wew.44 - Kierownik Ref. Rolnictwa - Łukasz Dziok   SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY- Zasięgnięcie opinii właściwych organów- Rozpatrz  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl