> Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
2013-10-01 07:42:53
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462Kierownik USC - Danuta Szostak, e-mail: szostakd@wielopole.eu Warto wiedziećWniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska p  ...więcej

Uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego
2013-09-30 15:08:35
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak,e-mail: szostakd@wielopole.eu Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywiln  ...więcej

Wydawanie zaświadczenia z ksiąg aktu stanu cywilnego (odpisu aktu stanu cywilnego)
2013-09-30 15:06:50
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 22 14 462 Kierownik USC Danuta Szostak,e-maii: szostakd@wielopole.eu Warto wiedziećWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, mał  ...więcej

Rejestracja zgonu
2013-09-30 15:03:29
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak, e-mail: szostakd@wielopole.eu Warto wiedzieć:Zgon należy zarejestrować natychmiast po otr  ...więcej

Zgłoszenie urodzenia dziecka
2013-09-30 15:02:29
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak,e-mail: szostakd@wielopole.eu Warto wiedzieć1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy doko  ...więcej

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
2013-09-30 15:01:36
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 22 14 462 Kierownik USC Danuta Szostak,e-mail: szostakd@wielopole.eu Warto wiedzieć:Związek małżeński można zawrzeć w dow  ...więcej

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilno-prawnym
2013-09-30 14:58:13
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak, e-mail: szostakd@wielopole.eu SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:Zaświadczenie stwierdzaj  ...więcej

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2013-09-30 14:51:49
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:UG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak, e-mail: szostakd@wielopole.eu   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Właś  ...więcej

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2013-09-30 14:49:14
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUG Wielopole Skrzyńskie - Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 7, tel. (17) 2214462 Kierownik USC Danuta Szostak,e-mail: szostakd@wielopole.eu Warto wiedzieć:Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą m  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl