Planowanie przestrzenne
Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowosci Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-02-09 15:36:28
  ...więcej

Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-02-09 15:35:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-01-19 15:30:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowosci Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, Gmina Wielopole Skrzyńskie - Etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-01-19 15:29:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa wodociągu wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie - Etap I ujęcie wraz ze stacją uzdatniania"
2017-01-11 15:51:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie. Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Etap I ujęcie wraz ze stacją uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym wody"
2016-12-30 13:39:47
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie. Powiat Ropczycko-Sędziszowski - Etap I ujęcie wraz ze stacją uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym wody"
2016-11-24 12:24:22
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego" w miejscowości Brzeziny
2016-10-05 13:20:28
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego" w miejscowości Brzeziny
2016-09-08 14:16:27
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2016-09-08 14:12:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej" w Wielopolu Skrzyńskim
2016-08-02 13:54:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa stacji transformatorowej Wielopole 12 wraz z nawiązaniami do linii SN i nN"
2016-08-02 13:49:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa przepustu w km. 1+030 w ciągu drogi powiatowej nr 1348 R"
2016-06-23 15:21:12
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uchyleniu ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie nr RR.6733.5.2013 oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15 kV - powiązanie pomiędzy odg. do stacji transformatorowej Nawsie 5 i 12 w linii 15 kV Sędziszów – Strzyżów
2016-06-02 15:26:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa przepustu w km. 1+030 w ciągu drogi powiatowej nr 1348R"
2016-05-27 15:04:46
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno – dydaktycznego warsztatów terapii zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
2016-04-29 15:51:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik - Sklep - Krzemienica
2016-04-01 14:57:44
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - dydaktycznego warsztatów terapii zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
2016-03-25 09:09:12
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu na części budynku wielofunkcyjnego nr 304 w Nawsiu
2016-03-21 13:58:28
  ...więcej

Poztanowienie w sprawie podjecia zawieszonego postepowania dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odbudowy mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep Krzemienica
2016-03-10 14:02:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 54
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl