INFORMACJA DOTYCZĄCA SKRÓCONEGO CZASU PRACY W URZĘDZIE GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
2022-06-28 15:24:38
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES LAF 911B OSP Nawsie
2020-11-26 12:56:52
  ...więcej

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na wyposażenie PSZOK w Wielopolu Skrzyńskim
2020-10-13 08:15:17
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży samochodu Autosan h9-21.41s
2020-01-16 11:58:07
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży samochodu Autosan h9-21.41s
2019-12-05 08:34:38
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży samochodu Renault G280
2019-10-25 14:15:16
  ...więcej

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS
2018-08-27 09:37:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 18.04.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
2018-04-30 12:30:04
  ...więcej

Ogólnopolski konkurs "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"
2017-12-11 12:54:32
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
2017-04-26 09:07:03
  ...więcej

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 10/16 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.
2016-12-27 16:38:18
  ...więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2016-11-04 13:06:00
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektów przyczyniających się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie oraz ich aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Działań 8.1, 8.3 i 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2016-07-26 13:53:04
  ...więcej

INFORMACJA GOPS
2016-07-20 08:44:09
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubez  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie".
2016-06-17 11:54:40
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego
2016-05-31 13:12:48
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 25 maja 2016 roku dotyczące inwestycji odbudowy mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Glinik - Sklep - Krzemienica
2016-05-30 12:14:46
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
2016-04-27 11:37:57
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu
2016-02-25 13:15:05
  ...więcej

Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej
2016-01-22 13:19:23
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek,   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne