> Pozostałe przetargi
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2015 roku
2015-01-19 14:25:03
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawie podręczników do języka angielskiego dla klasy pierwszej Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach pierwszych.
2014-08-26 15:15:29
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowe oraz co w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach
2014-08-22 12:57:06
  ...więcej

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. /B/, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego oraz zapewnieniu obsługi cateringowej.
2014-06-05 15:32:01
  ...więcej

Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej.
2014-02-25 14:26:06
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach – Etap IV”
2013-10-21 14:14:06
  ...więcej

Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: „Przebudowa ciągów dróg: Nawsie Kamieniec k. Mucha Marek w km 0+000÷0+335 oraz Nawsie Kamieniec k. Lasek Grzegorz w km 0+000÷0+350”
2013-09-27 15:28:04
Data ogłoszenia: 27.09.2013 Data otwarcia ofert: 14.10.2013 Postępowanie rozstrzygnięto: więcej informacji w pliku poniżej  ...więcej

Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Etap I - w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci”
2013-09-27 14:17:51
Data ogłoszenia przetargu: 27.09.2013 r. Data otwarcia ofert: 11.10.2013 r.   ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl