> Informacje o wynikach przetargów
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku o salę gimnastyczną wraz ze zniwelowaniem różnic poziomu terenu za pomocą murów oporowych oraz niezbędną infrastrukturą i drogą dojazdową przy szkole podstawowej w Gliniku – Etap I”
2014-08-28 12:04:20
  ...więcej

Informacja o wynikach postępowania pn:Dostawa sprzętu elektronicznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, oprogramowaniem multimedialnym oraz meblami szkolnymi
2014-08-08 09:57:40
Data zamieszczenia: 08.08.2014 r.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2014-07-28 07:46:07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty - „Usługa cateringowa – zbiorowe żywienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
2014-07-15 11:16:24
  ...więcej

Dostawa materiałów drogowych w 2014 roku
2014-01-28 12:10:10
  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Etap I - w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci
2014-01-13 10:22:05
  ...więcej

„Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim”
2014-01-13 10:18:21
  ...więcej

Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2013-2014 w IX części zamówienia
2013-12-13 13:44:17
  ...więcej

II Przetarg na zadanie pn: „Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Etap I - w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci”
2013-12-13 13:42:04
  ...więcej

Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2013-2014
2013-12-13 13:37:44
  ...więcej

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach – Etap IV
2013-10-18 11:17:44
  ...więcej

Przebudowa ciągów dróg: Nawsie Kamieniec k. Mucha Marek w km 0+000÷0+335 oraz Nawsie Kamieniec k. Lasek Grzegorz w km 0+000÷0+350
2013-10-16 09:20:37
  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 0+000.00 do km 0+167.81) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Etap I - w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci
2013-10-14 14:06:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl