Obwieszczenia
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach dotyczące kontroli przestrzegania zasad utrzymywania drobiu
2017-03-22 13:41:03
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-03-22 13:36:57
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowy ujęcia wody (studni głębinowej z obudową), kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz Z wewnętrzną instalacją elektryczną, zbiornika wyrównawczego wody wraz ze studnią pomiarową, zbiornika wód poplucznych oraz budowę instalacji odgromowej, oświetlenia terenu, doziemnych odcinków wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodociągowej /rurociągów technologicznych/, a także przyłącza energetycznego i niezbędnego zagospodarowania terenu - I. etapu realizacji inwestycji - na działkach o nr ewid. 756/1 i 756/2 położonych W m. Broniszów, gm. Wielopole Skrz. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi” W miejscowości Broniszów.
2017-03-06 12:40:50
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji Nr 97/2017 z dnia 28 lutego 2017r. (znak sprawy WA.6740.5.4.2017) dot. inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi” w miejscowości Broniszów
2017-03-06 12:16:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2017-01-17 09:50:01
  ...więcej

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie"
2016-10-25 12:36:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie";
2016-09-21 14:13:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI BRONISZÓW
2016-09-20 15:30:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI GLINIK, BRZEZINY I WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
2016-09-20 14:16:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI BRONISZÓW
2016-09-12 11:41:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI GLINIK, BRZEZINY I WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
2016-09-12 11:37:24
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych-uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm, Wielopole Skizyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Broniszów” na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie";
2016-08-11 09:07:16
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "Budowa suchego Zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce, na terenie m. Łączki Kacharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie
2016-08-03 13:56:05
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: ,,Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
2016-08-02 15:09:14
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa stacji transformatorowej Wielopole 12 wraz z nawiązaniami do linii SN i nN"
2016-08-02 13:47:20
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie";
2016-07-18 12:44:39
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku ubojni z masarnią o magazyn opakowań oraz magazyn pojemników, przebudowa ww budynku wraz z urządzeniami budowlanymi;
2016-07-05 13:03:04
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI BRONISZÓW
2016-06-15 15:28:00
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI GLINIK, BRZEZINY I WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
2016-06-15 15:17:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Rzegocin" na rzece Wielopolce na terenie m. Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie gmina Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie".
2016-05-06 11:54:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl