Obwieszczenia
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zadań ARiMR dotyczących szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
2017-09-06 13:22:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrzyńskie – Sośnice – Jaszczurowa"
2017-08-31 13:21:42
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107744 R BRZEZINY - POGWIZDÓW ”
2017-07-25 15:22:20
  ...więcej

Informacja dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w km 0+375,89 projektowanej drogi w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie-Konice".
2017-07-19 22:15:34
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole Skrzyńskie – Konice – Rzeki oraz przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie - Konice”
2017-07-11 16:18:51
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Glinik, Brzeziny, Wielopole Skrz., gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:56:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Broniszów, gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:55:20
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa odcinka instalacji elektrycznej odbiorczej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 986 w km 32+919 - na działkach o nr ewid. 3001, 1388 i 874.
2017-06-28 12:53:51
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107744 R BRZEZINY - POGWIZDÓW ”
2017-06-27 08:46:36
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole Skrzyńskie – Konice – Rzeki oraz przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie - Konice”
2017-05-24 15:40:02
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 107744R Brzeziny – Pogwizdów”
2017-05-24 15:36:25
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie - etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-05-15 07:34:27
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgenicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-05-06 09:01:31
  ...więcej

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach dotyczące kontroli przestrzegania zasad utrzymywania drobiu
2017-03-22 13:41:03
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-03-22 13:36:57
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowy ujęcia wody (studni głębinowej z obudową), kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz Z wewnętrzną instalacją elektryczną, zbiornika wyrównawczego wody wraz ze studnią pomiarową, zbiornika wód poplucznych oraz budowę instalacji odgromowej, oświetlenia terenu, doziemnych odcinków wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodociągowej /rurociągów technologicznych/, a także przyłącza energetycznego i niezbędnego zagospodarowania terenu - I. etapu realizacji inwestycji - na działkach o nr ewid. 756/1 i 756/2 położonych W m. Broniszów, gm. Wielopole Skrz. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi” W miejscowości Broniszów.
2017-03-06 12:40:50
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji Nr 97/2017 z dnia 28 lutego 2017r. (znak sprawy WA.6740.5.4.2017) dot. inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi” w miejscowości Broniszów
2017-03-06 12:16:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2017-01-17 09:50:01
  ...więcej

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie"
2016-10-25 12:36:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszów" na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie";
2016-09-21 14:13:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl