Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
2018-01-10 10:15:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702 R BRONISZÓW DÓŁ – LASEK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107705 R BRONISZÓW - SZKOŁA"
2017-12-06 10:18:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107733 R WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – SOŚNICE – JASZCZUROWA"
2017-12-06 10:09:47
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
2017-11-09 13:20:15
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107702 R BRONISZÓW DÓŁ – LASEK ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107705 R BRONISZÓW - SZKOŁA"
2017-11-08 09:20:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107733 R WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – SOŚNICE – JASZCZUROWA”
2017-11-08 09:16:58
  ...więcej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zadań ARiMR dotyczących szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
2017-09-06 13:22:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole Skrzyńskie – Sośnice – Jaszczurowa"
2017-08-31 13:21:42
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107744 R BRZEZINY - POGWIZDÓW ”
2017-07-25 15:22:20
  ...więcej

Informacja dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w km 0+375,89 projektowanej drogi w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie-Konice".
2017-07-19 22:15:34
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole Skrzyńskie – Konice – Rzeki oraz przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie - Konice”
2017-07-11 16:18:51
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Glinik, Brzeziny, Wielopole Skrz., gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:56:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Broniszów, gm. Wielopole Skrzyńskie
2017-06-28 12:55:20
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego dot. inwestycji pn.: Budowa odcinka instalacji elektrycznej odbiorczej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 986 w km 32+919 - na działkach o nr ewid. 3001, 1388 i 874.
2017-06-28 12:53:51
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107744 R BRZEZINY - POGWIZDÓW ”
2017-06-27 08:46:36
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107721R Wielopole Skrzyńskie – Konice – Rzeki oraz przebudowa drogi gminnej nr 107722R Wielopole Skrzyńskie - Konice”
2017-05-24 15:40:02
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 107744R Brzeziny – Pogwizdów”
2017-05-24 15:36:25
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie - etap II sieć wodociągowa z przyłączami"
2017-05-15 07:34:27
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgenicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-05-06 09:01:31
  ...więcej

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach dotyczące kontroli przestrzegania zasad utrzymywania drobiu
2017-03-22 13:41:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 56
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl