> Dowody osobiste
Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego (obowiązuje od 01.03.2015)
2015-02-26 09:45:33
  ...więcej

Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego (obowiązuje do 28.02.2015)
2013-09-27 09:21:50
Dowód osobisty podlega wymianie: w przypadku uszkodzenia, zmiany danych osobowych, zmiany adresu, upływu terminu ważności. - W razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w te  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl