> Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały
2013-09-27 11:12:13
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY UG Wielopole Skrz.  pok. nr 7 tel. (017) 2214462 lub (017) 2214819 wew. 42 – Inspektor Piotr Jaworek e-mail: href="mailto:ewlud@wielopole.itl.pl">ewlud@wielopole.itl.pl SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY &n  ...więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
2013-09-27 11:10:07
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY   UG Wielopole Skrz.  pok. nr 7 tel. (017) 2214462 lub (017) 2214819 wew. 42 – Inspektor Piotr Jaworek e-mail: href="mailto:ewlud@wielopole.itl.pl">ewlud@wielopole.itl.pl   SPOSÓB ZAŁATW  ...więcej

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
2013-09-27 09:43:13
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY UG Wielopole Skrz.  pok. nr 7 tel. (017) 2214462 lub  (017) 2214819 wew. 42 – Inspektor Piotr Jaworek e-mail: href="mailto:ewlud@wielopole.itl.pl">ewlud@wielopole.itl.pl WYMAGANE DOKUMENTY - Wypełnio  ...więcej

Wymeldowanie z pobuty stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
2013-09-27 09:40:52
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, I piętro pokój Nr 7 tel. (017) 2214462 lub (17) 2214819 wew.42, Inspektor Piotr Jaworek; e-mail: href="mailto:ewlud@wielopole.itl.pl">ewlud@wielopole.itl.pl SPOS&Oa  ...więcej

Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego
2013-09-27 09:38:18
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  pok. nr 5 tel. (017) 2214819 wew. 36 – Podinspektor Piotr Jaworek; e-mail: href="mailto:ewlud@wielopole.itl.pl">ewlud@wielopole.itl.pl     WYMAGANE D  ...więcej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesiące
2013-09-27 09:36:13
Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy obywateli polskich wyjeżdżających za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Powrót należy zgłosić w urzędzie tylko wtedy, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu.     ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl