> Przetargi 2017
„Przebudowa drogi Glinik Skórówka”
2017-10-13 14:53:11
Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 602128-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.16.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 30.10.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 30.10.2017 r. o godz. 12.30  ...więcej

„Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2017/2018”
2017-10-05 14:28:23
Data publikacji ogłoszenia: 05.10.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 598003-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.15.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 13.10.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 13.10.2017 r. o godz. 12:30   ...więcej

„Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nawsie zlokalizowanego na działkach nr ew. 3817/1 i 3787/1”
2017-10-02 15:25:40
Data publikacji ogłoszenia: 02.10.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 596003-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.5.1.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 17.10.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 17.10.2017 r. o godz. 12:30    ...więcej

„Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1”
2017-09-26 15:01:48
Postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wyk  ...więcej

„Przebudowa dróg gminnych"
2017-09-21 15:07:00
Data publikacji ogłoszenia: 21.09.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 591808-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.14.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 09.10.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 09.10.2017 r. o godz. 12.30   ...więcej

„Dostawa materiałów drogowych w 2017 – II Etap”
2017-09-06 13:01:25
Data publikacji ogłoszenia: 06.09.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 584161-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.13.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 14.09.2017 r. do godz. 11.45Otwarcie ofert:14.09.2017 r. o godz. 12.00     ...więcej

Przetarg nieograniczony / licytacja/ na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonej na terenie wsi Nawsie wymienionej w wykazie z dnia 4.07.2017 r. nr RR.6840.2.2017.GM
2017-08-24 08:07:12
  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2017-08-09 12:16:56
Data publikacji ogłoszenia: 09.08.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 566238-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSIP-271.3.2017 TERMINY:Składanie ofert: do 17.08.2017 r. do godz. 11.00 (budynek Samorządowego Przedszkola)Otwarcie ofert: 17.08  ...więcej

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek
2017-08-03 08:48:19
Data publikacji ogłoszenia: 03.08.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 562264-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.12.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 21.08.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 21.08.2017 r. o godz. 12:30   W dn  ...więcej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga
2017-07-26 13:25:05
Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 558254-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.11.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 10.08.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 10.08.2017 r. o godz. 12:30    ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
2017-07-26 08:53:37
Data publikacji ogłoszenia: 26.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 557498-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSIP-271.2.2017 TERMINY:Składanie ofert: do 08.08.2017 r. do godz. 11.00 (budynek Samorządowego Przedszkola)Otwarcie ofert: 08.08  ...więcej

„Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
2017-07-14 15:13:21
Data publikacji ogłoszenia: 14.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 551731-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSIP.271.1.2017 TERMINY:Składanie ofert: do 26.07.2017 r. do godz. 10.45Otwarcie ofert: 26.07.2017 r. o godz. 11.00   ...więcej

„Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1”
2017-07-14 14:26:44
Data publikacji ogłoszenia: 14.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 551697-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.9.2.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 31.07.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 31.07.2017 r. o godz. 12.30   ...więcej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga
2017-07-07 12:49:23
Data publikacji ogłoszenia: 07.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 546947-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.10.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 25.07.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 25.07.2017 r. o godz. 12:30  ...więcej

„Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie wraz z modernizacją infrastruktury terenu”
2017-07-05 14:34:50
Data publikacji ogłoszenia: 05.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 545336-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.13.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 20.07.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 20.07.2017 r. o godz. 12:30   ...więcej

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” – budowa oczyszczalni ścieków
2017-07-04 14:17:17
Data publikacji ogłoszenia: 04.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 544534-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.2.2017.ŁD TERMINY:Składanie ofert: do 26.07.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 26.07.2017 r. o godz. 12:30   ...więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie
2017-07-04 13:11:32
Data publikacji ogłoszenia: 04.07.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 544343-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2017.DW TERMINY:UWAGA!!! Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 24 lipca 2017 r. do godz.11.45. Otwarc  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2017-06-16 15:04:04
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RBF.271.1.2017 TERMINY:Składanie ofert: do 27.07.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.07.2017 r. o godz. 12:00      ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2017-06-14 14:42:27
Data publikacji ogłoszenia: 14.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 532857-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.1.2017.ŁD TERMINY:Składanie ofert: do 30.06.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 30.06.2017 r. o godz. 12.30  Zamawi  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1
2017-06-07 16:19:22
Data publikacji ogłoszenia: 07.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 527333-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.9.1.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 22.06.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 22.06.2017 r. o godz. 12.30   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl