> Przetargi 2017
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2017-06-16 15:04:04
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RBF.271.1.2017 TERMINY:Składanie ofert: do 27.07.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.07.2017 r. o godz. 12:00      ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2017-06-14 14:42:27
Data publikacji ogłoszenia: 14.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 532857-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.1.2017.ŁD TERMINY:Składanie ofert: do 30.06.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 30.06.2017 r. o godz. 12.30 Zamawiający  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1
2017-06-07 16:19:22
Data publikacji ogłoszenia: 07.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 527333-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.9.1.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 22.06.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 22.06.2017 r. o godz. 12.30   ...więcej

Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem i monitoringiem placu zabaw i terenów przyległych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działkach nr ew. 1930/1 i 1931
2017-06-05 13:11:39
Data publikacji ogłoszenia: 05.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 524372-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.11.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 20.06.2017 r. do godz. 12:00Otwarcie ofert: 20.06.2017 r. o godz. 12:30   ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-06-02 14:43:29
(Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim) Data publikacji ogłoszenia: 02.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 524481-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2017.DW TERMINY:Składanie ofert: do 19.0  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie
2017-06-01 15:04:14
UNIEWAŻNIONE w dniu 22-06-2017 r. Data publikacji ogłoszenia: 01.06.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 523391-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.4.2017.DW TERMINY:Składanie ofert: do 19.06.2017 r. do godz. 11.45Otwarcie ofert: 19.06  ...więcej

VII przetarg nieograniczony / licytacja/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie , położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r. nr RR.6840.1.2015.GM
2017-05-30 13:35:42
  ...więcej

IV przetarg nieograniczony / licytacja/ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie , położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r. nr RR.6840.1.2015.GM
2017-05-30 13:31:43
  ...więcej

Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urządzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1
2017-05-22 14:46:11
Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 514260-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.9.2017.DC TERMINY:Składanie ofert: do 06.06.2017 r. do godz. 12.00Otwarcie ofert: 06.06.2017 r. o godz. 12.30 W DNIU 31-05-  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-05-17 14:54:25
(Modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim) Data publikacji ogłoszenia: 17.05.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 510803-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2017.DW TERMINY:Składanie ofert: do 01.  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie
2017-05-16 16:21:24
Data publikacji ogłoszenia: 16.05.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 509853-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.3.2017.DW TERMINY:Składanie ofert: do 31.05.2017 r. do godz. 11.45Otwarcie ofert: 31.05.2017 r. o godz. 12.00  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017-05-11 15:20:27
Data publikacji ogłoszenia: 11.05.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 506347-N-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.4.2017.JW TERMINY:Składanie ofert: do 19.05.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 19.05.2017 r. o godz. 12:00 W dniu 26.05.  ...więcej

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-04-28 14:13:47
Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 77116-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2017.DW TERMINY:Składanie ofert: do 15.05.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 15.05.2017 r. o godz. 12:00 W DNIU 16-05-20  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017-04-28 12:27:46
Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 76390-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.3.2017.JW TERMINY:Składanie ofert: do 09.05.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 09.05.2017 r. o godz. 12:00  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim – zamówienie uzupełniające
2017-04-19 18:14:25
Data publikacji ogłoszenia: 19.04.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 69270-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZOSIP.273.25.2016.RPO TERMINY:Składanie ofert: do 28.04.2017 r. do godz. 11:00Otwarcie ofert: 28.04.2017 r. o godz. 12:00  ...więcej

[UNIEWAŻNIONE] Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim – zamówienie uzupełniające
2017-04-13 14:23:21
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 14.04.2017 r.  ...więcej

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-04-11 16:46:36
Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 64037-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.2.2017.DW  TERMINY:Składanie ofert: do 27.04.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 27.04.2017 r. o godz. 12:00 W DNIU 27  ...więcej

Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik”
2017-04-04 16:24:29
Data publikacji ogłoszenia: 04.04.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 58661-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.9.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 12.04.2017 r. do godz. 11:45Otwarcie ofert: 12.04.2017 r. o godz. 12:00  ...więcej

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 225,55 m², znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącego własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem siłowni.
2017-03-24 14:19:55
  ...więcej

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna w km 0+660 – 1+209 – III ETAP
2017-03-17 15:07:48
Data publikacji ogłoszenia: 17.03.2017 r., nr ogłoszenia BZP: 46481-2017Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RR.271.8.2017.GP TERMINY:Składanie ofert: do 03.04.2017 r. do godz. 11.45Otwarcie ofert: 03.04.2017 r. o godz. 12.00  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl