Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr III/49/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budzetu
wynikającego z uchwały budżetowej Gminy
Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:20:32.
Uchwała Nr R/III/48/2017 z dnia 7 lutego 2017
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na lata 2017 - 2031
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:13:06 | Data modyfikacji: 2017-02-16 10:16:38.
Uchwała Nr R/III/103/2016 z dnia 22 grudnia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu
wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie na 2017 rok
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:14:20 | Data modyfikacji: 2017-01-31 13:03:52.
Uchwała Nr R/III/53/2016 z dnia 22 grudnia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata
2017 - 2031
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:07:33 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:08:55.
Uchwała Nr R/III/47/2016 z dnia 22 grudnia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie
na 2017 rok
 
Uchwała - POBIERZ

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:01:31 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:08:55.
OPINIE RIO - 2016r.

Uchwała Nr R/III/24/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gm. Wielopole Skrz. na lata 2016 - 2026

Uchwała Nr III/25/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-02-10 10:01:47 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:02:03.
OPINIE RIO - 2015r.

Uchwała Nr R/III/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok

Uchwała Nr R/III/38/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok

Uchwała Nr R/III/54/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2016 - 2026

Uchwała Nr R/III/33/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-01-25 19:07:54 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:02:03.
OPINIE RIO - 2014r.

Uchwała Nr R/III/31/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok

Uchwała Nr R/III/39/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 - 2022

Uchwała Nr R/III/28/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-01-25 18:56:00 | Data modyfikacji: 2016-01-25 19:02:53.
OPINIE RIO - 2013r.

Uchwała Nr R/III/59/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2014 - 2021

Uchwała Nr R/III/43/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

Uchwała Nr R/III/58/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013

Uchwała Nr R/III/57/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielo

Uchwała Nr R/III/47/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013 rok

Uchwała Nr R/III/10/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regioanalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2013 - 2021

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:47:05 | Data modyfikacji: 2016-01-25 19:02:40.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:47:05
Data modyfikacji: 2016-01-25 19:02:40
Opublikowane przez: Beata Ozga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl