MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

Przejdź do:

Sprawy:

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43 | Data modyfikacji: 2013-10-10 11:40:50.

Zobacz:
 DRUKI DO POBRANIA .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka gruntami .  Drogownictwo .  Zagospodarowanie przestrzenne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2013-10-10 08:19:43
Data modyfikacji: 2013-10-10 11:40:50
Opublikowane przez: Danuta Szostak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl