> Konkursy
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2018-12-05 12:35:32
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2019r.”
2018-10-05 12:09:32
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
2018-05-30 12:05:27
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
2018-04-09 11:00:13
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.   ...więcej

Wyniki konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r.
2018-03-27 15:33:27
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2018 roku.
2018-02-05 07:36:41
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-12-13 08:57:44
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2018r.”
2017-10-03 13:35:38
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
2017-05-25 13:19:09
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2017 roku.
2017-02-07 09:39:59
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2016-12-07 12:42:56
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2017r.”
2016-10-06 09:36:24
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok
2016-04-29 13:33:01
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2016 roku.
2016-02-04 12:41:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2015-12-04 11:19:59
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015-04-24 07:31:14
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu z realizacji zadania publicznego w 2015 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego
2015-03-24 13:22:36
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu z realizacji zadania publicznego w 2015 roku
2015-03-11 10:59:45
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w dziedzinie kulutury i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego w 2015r.
2015-02-27 14:21:05
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2015 roku.
2015-01-29 13:19:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl