Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
2022-08-10 11:31:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.PROF.K.OLSZEWSKIEGO W BRONISZOWIE ORAZ O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW. JANA PAWŁA II W GLINIKU
2022-04-15 12:43:44
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022r. pn. "Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi".
2022-03-25 08:49:58
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2022 roku
2022-02-11 15:12:47
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie przyznania Klubom Sportowym dotacji ze środków budżetu gminy na zadania z zakresu rozwoju sportu na 2022 rok
2022-01-28 11:45:33
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2022 r.
2022-01-13 14:57:04
  ...więcej

Konsultacje projektu "Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2022 r."
2021-10-13 10:21:09
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
2021-05-05 14:22:18
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2021 roku
2021-02-11 12:17:09
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2021r.”
2020-10-15 11:46:26
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-14 12:39:25
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2020 roku
2020-02-11 12:00:01
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w gminnym żłobku „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-08 15:17:29
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki w gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim
2020-01-08 15:14:50
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2020r.”
2019-10-09 14:15:35
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-15 08:08:48
Sprawozdanie  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r.
2019-03-20 09:42:51
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
2019-03-15 12:39:59
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz na staniowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach - Berdechów  Zarządzenie Wój  ...więcej

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pt.: "Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie"
2019-02-14 11:43:51
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku
2019-02-06 10:25:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne