> Konkursy
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-12-13 08:57:44
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2018r.”
2017-10-03 13:35:38
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
2017-05-25 13:19:09
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2017 roku.
2017-02-07 09:39:59
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2016-12-07 12:42:56
  ...więcej

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2017r.”
2016-10-06 09:36:24
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok
2016-04-29 13:33:01
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2016 roku.
2016-02-04 12:41:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2015-12-04 11:19:59
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015-04-24 07:31:14
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu z realizacji zadania publicznego w 2015 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego
2015-03-24 13:22:36
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu z realizacji zadania publicznego w 2015 roku
2015-03-11 10:59:45
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w dziedzinie kulutury i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego w 2015r.
2015-02-27 14:21:05
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2015 roku.
2015-01-29 13:19:12
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
2014-12-04 12:26:22
  ...więcej

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2015r.”
2014-10-10 08:56:28
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 r.
2014-03-21 11:44:38
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2014 roku.
2014-02-05 13:22:51
  ...więcej

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2014 rok.
2013-12-04 13:40:21
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza nabór wniosków na 2014 r. o przyznanie dotacji  na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2013 roku
2013-10-30 14:04:23
          Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim 200 na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontar  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl